REGULAMIN TURNIEJU 

GP Robelit Invitational 2024

 1. Komitet Turnieju

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Organizacyjny, Sędzia Główny Turnieju GP Robelit Invitational 2024. Do Komitetu Turnieju może zostać włączony dodatkowy członek, jeśli tak zdecyduje Komitet. Skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

W przypadku potrzeby rozstrzygnięcia sporu przez Komitet, gdy członek Komitetu Turniejowego jest powiązany z daną sytuacją, nie będzie uczestniczyć w procesie rozstrzygania sporu.

 1. Uprawnieni do gry w turniejach
 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A
 2. Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju;
 3. Zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
 4. a)  limity: podczas każdego turnieju obowiązuje limit 88 graczy.
 5. Limit handicapu dla kobiet i mężczyzn wynosi 30
 6. a)  wykluczenia: Komitet może podjąć całkowicie subiektywną decyzję o niedopuszczeniu do rejestracji/zakwalifikowania/gry, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

 

 1. Tee Startowe 

Turniej rozgrywany w ciągu dwóch dni turniejowych na 36 dołkach. Format gry –  stroke play netto, stableford netto.

Tee startowe: mężczyźni – żółte, kobiety – czerwone (lub inne oznaczenia w zależności od pola golfowego odpowiadające przyjętym tee startowym dla Pań jako czerwone i Panów jako żółte).

 1. Standardy zachowania graczy podczas wszystkich turniejów 
 1. Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują,
 2. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,
 3. Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,
 4. Nie jest akceptowane używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe,
 5. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,
 6. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,
 7. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy.
 8. Kary za złamanie w/w standardów
 • Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
 • Drugie złamanie – jeden punkt karny
 • Trzecie złamanie – dyskwalifikacja

W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy może podjąć decyzje odnośnie zakazu gry w GP Robelit Invitational 2024.

 1. Zgłoszenia, opłaty turniejowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia do wszystkich turniejów przyjmowane są poprzez stronę www.zapisy.golfpromotion.pl

 1. Opłaty Turniejowe
 1. a) Cena obejmuje: udział w turnieju 2 dniowym (poza turniejem na polu golfowym Sierra Resort), start pack, bankiet po pierwszej rundzie turniejowej, lunch po turnieju drugiego dnia,
 2. b) Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych kończy się wieczorem w przeddzień turnieju
 3. c) Organizator może zwrócić lub przenieść opłatę startową za turniej na prośbę zawodnika, który nie może wystartować w danych zawodach. Organizator może rozpatrzyć taki wniosek tylko i wyłącznie w momencie kiedy Zawodnik zgłosi swoją niedyspozycję oficjalną drogą komunikacji na biuro@golfpromotion.pl, maksymalnie do 14 dni przed startem turnieju.
 1. Grupy handicapowe 

W turniejach GP Robelit Invitational 2024  w skład, których wchodzą turnieje:

– GP Robelit Invitational 2024  Gradi Golf Club

– GP Robelit Invitational 2024  Rosa Golf Club

– GP Robelit Invitational 2024  Sobienie Królewskie G&CC

– GP Robelit Invitational 2024  Sierra Golf Resort

zawodnicy biorący udział będą klasyfikowani zgodnie z posiadanym HCP WHS w następujących grupach handicapowych:

 • Grupa Handicapowa od 0 do 12,0
 • Grupa Handicapowa od 12,1 do 18,0
 • Grupa Handicapowa od 18,1 do 30,0
 1. a) Grupy startowe dnia pierwszego mogę być mieszane
 2. b) Grupy startowe w drugim dniu turnieju będą ustalona na podstawie wyników z dnia poprzedniego

 

 1. Klasyfikacje i konkursy
 1. a) W turnieju GP Robelit Invitational 2024 obowiązują następujące klasyfikacje:
 • Stroke play netto HCP 0-12
 • Stroke play netto HCP 12,1-18
 • Stableford netto  HCP 18,1-30
 1. b)  Konkursy w czasie trwania rundy turniejowej rozegrane będą w miejscu wskazanym przez Organizatora.

Konkurs Hole in One zostanie rozegrany w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora w trakcie trwania zawodów:

 • w konkursie mogą startować tylko osoby, które posiadają status amatora
 • maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 88 osób
 • w konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee
 • konkurs odbywać się będzie z wyznaczonych tee o czym zawodnicy będą informowani każdorazowo przed turniejem
 • uderzenia zawodników mogą być nagrywane
 • w przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty
 • w przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs zostaje rozstrzygnięty i zakończony a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału
 • dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa.  Podatek dochodowy od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • warunkiem bezwzględnym do otrzymania nagrody HIO jest wypłacenie ubezpieczenia dla podmiotu ubezpieczającego.
 1. c) Klasyfikacja Generalna

Klasyfikacja Generalna całego cyklu GP Robelit Invitational 2024 odbywać się będzie na podstawie przyznawanych punktów za uzyskane miejsce w poszczególnych turniejach (na wzór klasyfikacji PGA Fedex Cup), zawodnik rozpoczynający pierwszy turniej w danej grupie HCP pozostaje w tej grupie do końca cyklu turniejów.

Tabela punktacji na zawodach z serii GP Invitational 2024.

 

Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

100

21

19

2

80

22

18

3

70

23

17

4

65

24

16

5

60

25

15

6

56

26

14

7

52

27

13

8

48

28

12

9

44

29

11

10

40

30

10

11

37

31

9

12

34

32

8

13

31

33

7

14

28

34

6

15

25

35

5

16

24

36

4

17

23

37

3

18

22

38

2

19

21

39

1

20

20

40

0

W turnieju finałowym punkty za poszczególne miejsca liczone są podwójnie. 

Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

200

21

38

2

160

22

36

3

140

23

34

4

130

24

32

5

120

25

30

6

112

26

28

7

104

27

26

8

96

28

24

9

88

29

22

10

80

30

20

11

74

31

18

12

68

32

16

13

62

33

14

14

56

34

12

15

50

35

10

16

48

36

8

17

46

37

6

18

44

38

4

19

42

39

2

20

40

40

0

 

 1. Nagrody

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych zawodników w każdej z 3 kategorii HCP.

Dodatkowo na każdym turnieju przewiduje nagrodę dla najlepszego zawodnika w kategorii ogólnej Brutto.

 1. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe

 

 1. Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startuw wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu w wyznaczonym miejscu (Reg. 5.3a), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie będą dwa uderzenia karne na pierwszym dołku.
 2. W rozgrywkach Stableford Komitet odejmie dwa punkty od jego wyniku ogólnego rundy (Reg. 21.1c).
 3. W przypadku kiedy zawodnik przybędzie na miejsce startu 5 minut po wyznaczonym czasie zostanie zdyskwalifikowany. Jeżeli Komitet Turnieju ustali, że wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły zawodnikowi wystartować o wyznaczonym czasie to ma możliwość nie nakładać na niego kary. Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 4. Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 5.4b).
 1. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

 

Tabela Czasów – Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttingu zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest:

 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Kara za opóźnienie gry w rundach Stableford jest:

 • Pierwsze wykroczenie: odjęcie jednego punktu od wyniku ogólnego rundy.
 • Drugie wykroczenie: odjęcie dwóch następnych punktów od wyniku ogólnego rundy.
 • Za następne wykroczenie: dyskwalifikacja.

 

 1. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg. 5.7b)

 

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

 • Natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 5.7b(1). Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

 • Przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg. 5.7b(2).
W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

 • Wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Zawodnicy zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

 

 1. Zdawanie kart wyników

 

 1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Zawodów przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut od zakończenia rundy.
 2. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary .
 1. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

O miejscach w klasyfikacji decyduje zasada niższego handicapu. W razie dalszego remisu rozstrzygające znaczenie będzie miało ostatnie dziewięć dołków, i wreszcie ostatnie sześć, trzy, jeden dołek zgodne z systemem Eagle PZG.

 

 1. Sprzęt elektroniczny

 

Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru tylko odległości. Jeżeli urządzenie ma dodatkowe funkcje do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.) to użycie takich dodatkowych funkcji będzie naruszenie Reguły 4-3a, za co karą są dwa uderzenia karne w stroke play, a przy ponownym wykroczeniu dyskwalifikacja.

Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

 

 1. Wózki elektryczne oraz środki transportu

Gracze w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym mogą korzystać ze środków transportu (melex). Organizator nie ma wpływu na liczbę środków transportu na polu golfowym.

Wózki elektryczne samojezdne są dozwolone.

 

 1. 18Piłki oraz kije golfowe

 

Piłki oraz kije golfowe używane w turniejach muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A.

 

 1. Caddies

 

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 10.3). Caddy musi mieć nie mniej niż 18 lat.

 

 1. Zmiany w Regulaminach Zawodów GP Robelit Invitational 2024

 

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zawodów Turnieju GP Robelit Invitational 2024 przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w najkrótszym możliwym terminie. Zmiany regulaminu podjęte tuż przed rozpoczęciem turnieju będą publikowane w Biurze Zawodów.

 1. Postanowienia dodatkowe

 

 1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu Turnieju GP Robelit Invitational 2024 są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 2. Wyznaczony zostanie skład obsady sędziowskiej poszczególnych turniejów w tym Sędziego Głównego Turnieju, którego decyzje w zakresie stosowania Reguł gry w golfa są ostateczne.
 3. Wszelkie uwagi uczestników Turnieju GP Robelit Invitational 2024 dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie do Komitetu Turnieju.
 4. Rejestracja na turniej GP Robelit Invitational 2024 oznacza, że gracz zapoznał się z Regulaminem Turnieju GP Robelit Invitational 2024 i akceptuje jego postanowienia.

Skontaktuj się z nami